Over de werkgroep

We zijn een interkerkelijke werkgroep die is opgericht als onderdeel van het lhbti-beleid van de gemeente Enschede,
waarbinnen lhbti en geloof een van de speerpunten is. Deze werkgroep omvat ook de Werkgroep Homoseksualiteit en Geloof.
De nieuwe werkgroep heeft een aanpak gekozen waarin diversiteit wordt omarmd. Niet alleen seksuele diversiteit, maar ook diversiteit in visies over dit onderwerp. Centraal staat de ondersteuning van zowel christelijke lhbt’ers als kerkgemeenschappen die seksuele en genderdiversiteit aan de orde willen stellen.

De werkgroep is ontstaan als deelproject binnen het lhbt+-beleid van de gemeente Enschede, waarbinnen lhbt+ en geloof een van de pijlers is. Op initiatief van anti-discriminatiebureau Vizier, het COC Twente-Achterhoek en enkele raadsleden die een persoonlijke band hebben met dit onderwerp is een werkgroep geformeerd. De werkgroep bestaat momenteel uit: